Mision & values

Filozofia noastră

Scopul nostru este de a fi lideri în curs de dezvoltare de soluţii de energie fotovoltaică, contribuind activ la bunăstarea socială şi dezvoltarea durabilă. Pârghie şi de a spori oportunităţile în domeniu, precum şi noua industrie în devenire şi se confruntă cu dificultăţi şi provocări inerente schimbărilor de model de energie.

Durabilitatea

Angajamentul de a promova durabilitatea, de a alinia creşterea şi rentabilitatea companiei cu marile provocări ale societăţii. Conţinutul şi punctele forte ale Tamesol de afaceri trebuie să fie orientate spre obiective durabile. Tamesol trebuie să obţină o poziţie privilegiată de a fi un jucator major în punerea în aplicare a modificărilor. Responsabilitate, dar şi o oportunitate. Acesta este un angajament inovator şi necesar, din punctul de vedere al Tamesol. Un angajament ferm pentru dezvoltarea economică şi structura socială.

Excelenţă

Angajamentul Tamesol ® faţă de excelenţă, trebuie să preia performanţa unui set de practici remarcabile în gestionarea unei organizaţii şi obţinerea de rezultate bazate pe concepte fundamentale care includ: orientarea rezultatelor, focalizarea clienţilor, conducerea şi perseverenţa, procesele şi faptele, implicarea persoanelor, îmbunătăţirea continuă şi inovarea, parteneriatele reciproc avantajoase şi responsabilitatea socială.

Încredere

Clientul este cel mai important în afacerea noastră. Din acest motiv, pentru Tamesol ® este esențial să aveți încrederea clienților și partenerilor săi. Fără încrederea lor, nu ar putea avea succesul pe care îl are astăzi, şi, prin urmare, un angajament extraordinar pentru serviciul clienţi. De la Tamesol ® îşi propune să creeze relaţii puternice cu partenerii care împărtăşesc angajamentul său faţă de dezvoltarea industriei solare fotovoltaice prin munca grea şi dăruire.

Respect pentru mediu

Valoarea principală este respectul pentru planeta noastră, locuitorii săi, şi generaţiile viitoare. Pentru a respecta este necesar să fie conştienţi de situaţia în orice moment şi cu privire la activităţile şi procesele care se auto-dezvoltă. Angajamentul trebuie să fie intern, încercând să positivize echilibrul energetic și să reducă amprenta ecologică a produselor sale, precum și îmbunătățirea și îmbunătățirea eficienței proceselor sale. În plus, uşile trebuie să se extindă în afara organizaţiei, încercând să furnizeze cunoştinţe şi sensibiliza societatea.

Responsabilitate şi solidaritate

Tamesol ® ar trebui să fie responsabil şi solidaritatea cu marile provocări cu care se confruntă societatea. responsabilitatea economică, socială și ecologică ca aspecte fundamentale, care sunt în mare parte legate de angajamentul durabil al societății. Este necesar să se dezvolte o atenţie deosebită în exercitarea de responsabilitate cu membrii organizaţiei.