Declarație juridică

Informaţiile şi materialele conţinute în acest site sunt furnizate de către TMS PV MODULES AND SOLAR SYSTEMS, S.L. ("Tamesol") numai în scopuri informaţionale. Vă rugăm să citiți cu atenție următorii termeni și condiții înainte de accesarea și utilizarea acestui site web.

 

Prin accesarea şi utilizarea acestui site web, sau prin descărcarea oricăror materiale de pe acest site, veţi fi considerat a fi de acord să respecte şi să fie obligat de termenii şi condiţiile de mai jos şi în altă parte în cadrul acestui site. Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti termeni şi condiţii, vă rugăm să nu mai accesaţi acest site web sau să descărcaţi materiale de pe acest site. Dacă veţi continua accesarea site-ului, veţi fi considerat a fi citit, înţeles şi de acord să fie supuse Termenilor şi condiţiilor, şi a respectat toate legile sau reglementările relevante.

 

Drepturi de proprietate intelectuală

 

Informaţiile conţinute în acest site sunt lucrări cu drepturi de autor, precum şi orice utilizare neautorizată a oricăror materiale de pe acest site poate constitui o încălcare a dreptului de autor, marca comercială, precum şi alte legi care reglementează materialele prezentate pe acest site. Materialele sunt lucrari de Copyright sub protectia legilor drepturilor de autor la nivel mondial si a prevederilor Tratatului. Materialele nu pot fi copiate, reproduse, modificate, publicate, republicate, încărcate, descărcate, postate, transmise sau distribuite în nici un fel, fără permisiunea prealabilă scrisă a lui Tamesol. Accesul la acest site nu vă oferă nici o licenţă pentru drepturile de proprietate intelectuală ale Tamesol sau orice terţă parte.

Mărcile comerciale utilizate în acest site sunt fie deţinute de Tamesol sau filialele sale sau utilizate sub licenţă de la proprietarii mărcii respective. Aceste mărci comerciale nu se utilizează fără permisiunea scrisă prealabilă a proprietarului mărcii respective.

 

Disclaimer

 

Informaţiile conţinute în acest site pot conţine inexactităţi şi erori tipografice, şi este furnizat "ca atare", fără nici o garanţie explicită sau implicită de orice fel, inclusiv, dar nu se limitează la, (i) garanţii de acurateţe, exhaustivitate, VANDABILITATE, non-încălcare a proprietăţii intelectuale, sau de adecvare pentru orice scop special sau (ii) garanţii de fiabilitatea orice sfat, opinie, declaraţie, sau alte informaţii afişate sau distribuite prin intermediul site-ului. Recunoaşteţi că orice încredere în orice astfel de consiliere, opinie, declaraţie, memorandum, sau informaţii va fi pe propriul risc. Tamesol îşi rezervă dreptul, la discreţia sa exclusivă, de a corecta orice erori sau omisiuni în orice porţiune a site-ului. Tamesol poate face orice alte modificări la site-ul, materialele, produsele sau informaţiile conţinute în acest site, în orice moment, fără notificare. În niciun caz Tamesol sau licenţiatorii/furnizorii săi nu vor fi răspunzători pentru nici un fel de daune (inclusiv, fără limitare, daune pentru pierderea profitului, întreruperea afacerii, pierderea de informaţii) care decurg din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza informaţiile, chiar dacă Tamesol a fost informat cu privire la posibilitatea unor astfel de daune. Tamesol, de asemenea, nu garantează că funcţiile conţinute în site-ul va fi neîntreruptă sau fără erori, sau că defectele vor fi corectate, sau că acest site sau server care îl face disponibile sunt lipsite de viruşi sau alte componente dăunătoare. Înțelegeți și sunteți de acord că orice informație descărcată sau obținută în alt mod prin utilizarea site-ului este la latitudinea și riscul dumneavoastră și că veți fi singurul responsabil pentru orice deteriorare a sistemului computerului sau pierderea de date care rezultă din descărcarea de informaţii. Tamesol nu face nici o garanţie cu privire la orice bunuri achiziţionate sau obţinute prin intermediul site-ului sau a oricăror tranzacţii încheiate prin intermediul site-ului.

 

Limitarea răspunderii

 

În nici un caz Tamesol nu va fi răspunzătoare pentru daune directe, indirecte, incidentale, speciale sau consecutive, rezultând din: (i) utilizarea sau incapacitatea de a utiliza site-ul web; (ii) costul procurării bunurilor înlocuitoare rezultate din orice bunuri achiziţionate sau obţinute sau mesajele primite sau tranzacţiile introduse prin intermediul site-ului; (III) informaţiile conţinute în site-ul web; sau (d) orice altă problemă legată de site-ul web, chiar dacă Tamesol a fost informat cu privire la posibilitatea unor astfel de daune.

 

Nici o relaţie client

 

Nu client, consultativ, fiduciare sau profesionale relaţie cu Tamesol sau orice altă persoană este implicat sau stabilit prin accesarea sau utilizarea acestui site.

 

Comunicații prin e-mail

 

Tamesol şi/sau terţii săi conectaţi pot, din când în când, să vă trimită mesaje de e-mail care conţin informaţii despre marketing sau promoţii etc. Tamesol nu face nici o aprobare, reprezentare sau garanţie cu privire la conţinutul de orice astfel de mesaje de e-mail sau orice bunuri sau site-uri web care pot fi obţinute de la astfel de terţe părţi, şi sunteţi de acord că Tamesol nu va avea nici o răspundere sau de a fi responsabil pentru orice prejudiciu cu privire la orice astfel de afaceri sau promotii, inclusiv, dar nu se limitează la plata şi livrarea de bunuri, rezultând din afaceri cu astfel de agenţii de publicitate pe site-ul web.

 

Site-uri terţe părţi

 

Acest site poate produce rezultate de căutare automate sau link-ul în alt mod vă la alte site-uri de pe Internet. Aceste site-uri sunt furnizate numai ca o curtoazie şi comoditate pentru tine. Aceste site-uri nu sunt sub controlul Tamesol, iar unele pot conţine informaţii sau materiale pe care unii oameni pot găsi nepotrivite sau ofensatoare. Confirmaţi că Tamesol nu este responsabil pentru acurateţea, respectarea dreptului de autor, legalitatea, decenţa, sau orice alt aspect al conţinutului acestor site-uri web. Includerea unei astfel de legături nu implică aprobarea site-ului de către Tamesol sau orice asociere cu operatorii săi.

 

Despăgubire

 

Sunteţi de acord să despăgubiţi şi să deţină fiecare dintre Tamesol, filialele sale, afiliaţi, ofiţeri şi angajaţii, inofensiv de la orice cerere sau cerere, inclusiv onorariile rezonabile avocati ", făcute de către orice terţă parte din cauza sau care decurg din utilizarea de către dumneavoastră a site-ului în încălcare a Termeni şi condiţii de către dumneavoastră, sau de încălcare de către dumneavoastră, sau orice alt utilizator/membru al contului dumneavoastră înregistrat, de orice proprietate intelectuală sau de orice alt drept de orice persoană sau entitate.

 

Legile de guvernare

 

Acest site este controlat de Tamesol de la birourile sale din Spania. Cei care aleg să acceseze acest site din alte locaţii fac acest lucru din proprie iniţiativă şi sunt responsabili pentru respectarea legislaţiei locale aplicabile, dacă şi în măsura în care legile locale sunt aplicabile. Prin accesarea acestui site sunteţi de acord că legile poporului din Spania, fără a se ţine cont de conflictele de legi, se vor aplica tuturor problemelor legate de acest site web şi sunteţi de acord că orice litigiu legat de acest site va fi supus jurisdicţia exclusivă a instanţelor din Girona, provincia Spaniei. Modificări ale acestei declarații juridice

Tamesol poate modifica termenii şi condiţiile din când în când la discreţia sa exclusivă. Tamesol poate oferi o notificare rezonabilă cu privire la orice astfel de modificări, precum şi utilizarea în continuare a site-ului va fi implicit ca acceptarea la astfel de modificări.

 

Încetarea

 

Tamesol îşi rezervă dreptul, la discreţia sa, de a rezilia accesul dumneavoastră la toate sau o parte din acest site, cu sau fără notificare.