Τουρκία

[1,150 kWp], 2017

Τοποθεσία

Izmit, Τουρκία

Εγκατεστημένη ισχύς

1,150 kWp

Ηλιακό πάνελ

Πολυκρυσταλλικά, 320 WP

Μονάδες λειτουργικής μονάδας

3.600