San Vito Chiento [999 kW]

Kategorie
2010

San Vito CHIENTO

[999 kWp], 2010

Lage

San Vito Chiento, Italien

Installierte Leistung

999 kWp

Solar Panel

Polykristallines, 230 WP

Moduleinheiten

1.886